rss search

Friends

line

Friends arbetar för att barn och unga ska känna sig trygga och slippa utsättas för mobbning och andra kränkningar. Friends är en icke vinstdrivande, ideell organisation helt utan statliga bidrag. Friends är politiskt och religiöst obundna. Vi samarbetar med Friends södra Sverige sedan augusti 2009 och hoppas att vår relation blir långvarig.

Friends