rss search

Anders Dahlström

line

Art Director

Hela Anders yrkeserfarna liv har bestått av visuell kommunikation på olika sätt. Allt från formgivning och strukturering av komplexa grafiska identiteter för olika företag och organisationer, till enhetliga kommunikationsstrategier och kommunikationsspråk åt företag som inte har så stora resurser.
Det handlar väldigt mycket om att bli megafon för de strömningar och den själ som redan finns i ett företag, att tolka de signaler som företagets medarbetare sänder ut. Att organisera, strukturera och formge. Att kunna förklara och pedagogisera varför man gör som man gör, såväl i arbetsgruppen som i kundrelationen. Och att hela tiden ha kundens bästa i tankarna.
Dubbelkvalifikationen som Art Director och utbildad copywriter ger Anders en unik plattform i sitt arbete. Han kombinerar dessutom en humanistisk grundsyn med en stark teknikförståelse.
Erfarenheten som lärare i grafisk design känns också som en merit, tillsammans med poängen i pedagogik. Inte ens en bra lösning säljer sig själv, den måste pedagogiseras och förklaras för den som ska satsa pengarna, kunden.

anders@madeinmalmo.com – 0733- 499914

Kuriosa: Anders är AD’n som gärna skriver. En deckare hittills men fler är på gång…